Web accessible


La web de la Fundació Assistencial d'Osona (FADO) ha estat elaborada seguint els màxims estàndards de qualitat, tant a nivell tecnològic com de continguts. L'objectiu és garantir l'accessibilitat i la facilitat d'ús per part de tots els usuaris, independentment del seu perfil personal (edat, capacitats, alfabetització digital) i del dispositiu i connexió des dels que hi accedeixi.

A nivell tecnològic:

El web de la FADO ha estat elaborat per Antaviana, empresa especialitzada en el disseny i programació de webs per a centres i institucions sanitàries, aplicant els estàndards del World Wide Web Consortium (W3C) sobre com crear i llegir les pàgines i els documents web. Aquests estàndards permeten una millor experiència per a tots els usuaris, amb llocs web més accessibles a més persones i que funcionen amb qualsevol dispositiu. El procés d'elaboració del web ha complert amb les màximes garanties a nivell de llenguatge de programació, navegabilitat i accessibilitat, així com per garantir el millor funcionament en aspectes essencials com el temps de càrrega del web, l'optimització d'imatges, l'òptima visualització en qualsevol tipus de dispositiu mòbil o la no presència d'enllaços trencats.

Alguns resultats del darrer test d'avaluació de la qualitat del web (juliol de 2017):

  • Test de velocitat de càrrega. Mòbil: 99/100. Ordinador: 99/100.
  • Compliment dels estàndards W3C: 100%
  • Òptima visualització en els principals dispositius i navegadors: 100%

Auditoria i informe de qualitat i accessibilitat del web www.fado.cat

A nivell de continguts:

Tots els continguts del web de la FADO, des de l'estructura i plantejament, fins a la redacció dels textos i els documents informatius, han estat elaborats per periodistes professionals de l'empresa Op-team especialitzats en la comunicació en l'àmbit sanitari i social, seguint els estàndards de Health Literacy (Alfabetització en salut) que promou la Xarxa Catalana d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut. Aquests estàndards garanteixen que la informació és accessible i comprensible per a tots els usuaris, alhora que permet la seva consulta a persones amb diferents graus de discapacitat motriu, visual i/o auditiva.

Així mateix, tots els continguts han estat revisats pel Servei de Comunicació de la FADO i per professionals assistencials: metges/esses, infermeres, treballadores familiars...

  • Compliment actual dels estàndards de Health Literacy en la informació escrita dirigida a usuaris: 100%