Atenció diürna

|Alt Imatge|

Xarxa activa't

La FADO gestiona els centres de promoció de l’autonomia que formen part de la Xarxa d’envelliment actiu d’Osona (Xarxa Activa’t). Un projecte, impulsat pel Consell Comarcal d’Osona, que permet als municipis petits que tenen equipaments per a persones grans però on el nombre de persones dependents no és suficient per justificar un centre de dia, poder oferir programes de prevenció, promoció de l’autonomia i atenció a la dependència.

El treball coordinat permet disposar d’un equip multidisciplinar i expert –compartit pels diferents municipis–, i convertir els centres en equipaments polivalents d’envelliment actiu i de promoció de l’autonomia. Així, engloben les diferents fases de la vellesa i es poden adequar de manera flexible i àgil segons les preferències i necessitats de la població.

L’atenció s’estructura a partir d’un seguit de programes, agrupats en tres àmbits en funció del perfil i necessitats dels usuaris:

Programes d’envelliment actiu

Adreçats a persones més grans de 65 anys, plenament autònomes i amb motivació per participar de la vida del poble, i pels quals la creació d’una estructura més formal els ajudaria a potenciar aquest suport en xarxa, la dinamització d’activitats, el voluntariat…

Programes de promoció a l’autonomia

Per a persones també majors de 65 anys (en ocasions fins i tot menys), que estan en situació fràgil de salut i amb precarietat pel que fa al suport de la xarxa social i que no tenen reconegut grau de dependència, i es pretén posposar la seva aparició el màxim temps possible.

Programes d’atenció a la dependència

Per a persones amb un grau de dependència reconegut i que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària i suport als seus cuidadors.