Atenció diürna

|Alt Imatge|

Què fem?

Atenció diürna: promovent l'autonomia i l'envelliment actiu

La FADO gestiona diferents equipaments de règim diürn, oberts a la comunitat, on s'ofereix un ampli ventall de serveis i programes de suport a les persones grans.

Tots ells tenen per objectiu:

  • Afavorir hàbits saludables i actituds positives envers l'envelliment.
  • Una cohesió social activa, integrant les persones grans en la comunitat.
  • Potenciar la capacitació i autodeterminació de les persones usuàries.
  • Facilitar les decisions sobre el seu propi projecte de vida.
  • Oferir un ventall d'activitats ampli que posi a l'abast de cada usuari el que realment desitja i s'adequa a les seves necessitats.
  • Impulsar un model d'atenció centrat en la persona.

Actualment, la FADO gestiona dos tipus d'equipaments d'atenció diürna: