Centres de dia

Centre de serveis i centre de dia Sant Jordi

Centre de dia i d’envelliment actiu titularitat de l'Ajuntament de Vic

Nombre de places: 50


|Alt Imatge3|
|Alt Imatge4|

C/ del Remei, 42.
Vic

Telèfon:
93 889 44 33

Correu electrònic:
benestar(ELIMINAR)@vic.cat

De 9:00 a 17:30 h


Acolliment i atenció personalitzada

L'acolliment diürn per a gent gran és un servei públic municipal que ofereix un conjunt integrat, organitzat i coordinat d'accions assistencials, de suport, d'acompanyament, educatives i preventives. La finalitat és donar suport a les persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària, complementant així l'atenció pròpia de l'entorn familiar.

Al centre de dia s'hi atenen persones grans que requereixen una atenció personalitzada, per això s'aposta per un model d'atenció centrat en la persona, més individualitzat i fonamentat en una visió integral i global de cada usuari, de les seves preferències i necessitats.

Sol·licitar plaça


Què fem?

  • Oferir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d'atenció de les persones
  • Afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social
  • Mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions
  • Proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les persones grans dependents

Més informació >>