La FADO

|Alt Imatge|

Qui som

100 professionals

1.200 usuaris atesos l’any

8 equipaments de dia

70.000 hores de servei

236.000 km recorreguts


La Fundació Assistencial d'Osona (FADO) és una institució sense ànim de lucre, experta i professionalitzada en l'atenció personal i social, principalment al col·lectiu de la gent gran.

Donem resposta a les necessitats d'atenció, suport i educació amb l'objectiu d'assolir un envelliment satisfactori, promocionar l'autonomia de les persones i la seva assistència quan es troben en situació de dependència. També donem suport als seus cuidadors des d'una vessant psicosocial i formativa.

La FADO neix l'any 2011 a partir de la col·laboració de tres entitats osonenques molt arrelades a la comarca: la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu i la Fundació Alfons Carbonell 'El Cedre'. Una aliança fruit de la necessitat de promoure serveis de proximitat de qualitat i professionals a la comarca, amb el valor afegit de les institucions promotores, i amb la visió d'esdevenir un referent en la innovació de l'assistència a aquests col·lectius a Osona.

Els nostres serveis

Els nostres serveis s'agrupen en dues línies grans línies d'activitat, segons el lloc on prestem l'atenció:

El nostre equip

A la FADO treballem més de 100 professionals qualificades amb diferents perfils. Un equip interdisciplinar que ens permet donar la millor atenció i adequar el servei a les necessitats concretes de cada persona i de cada entorn familiar:

  • Infermeres
  • Terapeutes ocupacionals
  • Fisioterapeutes
  • Treballadores familiars
  • Gerocultores
  • Integradores socials
  • Auxiliars de la llar...