Atenció diürna

|Alt Imatge|

Centres de dia

Des del 2013, la FADO gestiona els centres de dia públics de l'Ajuntament de Vic. Són equipaments destinats a atendre persones grans amb un nivell de dependència establert, on s'ofereix un ampli ventall de serveis que van des de l'assistència i recolzament a les activitats de la vida diària, passant per programes d'intervenció terapèutica, activitats socio-recreatives, manutenció o cures de salut.

El servei d'acolliment diürn per a gent gran és un servei públic municipal, amb la finalitat de donar suport a les persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària i que complementen l'atenció pròpia de l'entorn familiar.