Professionals de la FADO formen els estudiants d'atenció a la dependència

El curs 2019/20 és el segon que l'Escorial de Vic i El Nadal imparteixen el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència


El mes de setembre va començar un nou curs al Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència que ofereix l'escola Vedruna Escorial Vic. El CFGM s'ofereix en col·laboració amb la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic i la FADO.

El curs 2019/20 és el segon que l'Escorial de Vic i El Nadal imparteixen aquesta formació, que té una durada de dos anys acadèmics (2.000 hores aproximadament) i ja ha presentat un augment significatiu en el nombre d'estudiants: dinou nous alumnes, quan l'any passat s'hi van inscriure vuit.

Durant el primer curs, les classes teòriques s'imparteixen a l'Escorial però algunes sessions de caràcter més pràctic es fan als espais de la residència El Nadal per tal d'afavorir un ensenyament més competencial i en un entorn professional que afavoreix l'aprofundiment en el cicle. Així mateix, professionals d'El Nadal Serveis per a la Gent Gran i també de la Fundació Assistencial d'Osona, com Rosa Tayant, Elisenda Ibáñez i Alba Vilamala, col·laboren activament en la docència amb el professorat del centre educatiu. 

Pel que fa als alumnes de segon curs, des d'aquest mes de setembre estan realitzant l'estada de treball a l'empresa dins la modalitat de formació DUAL. Als alumnes que fan aquesta estada a la residència El Nadal s'hi suma també un altre al Centre de dia Sant Jordi, on s'està formant sota la tutorització dels seus professionals. A partir del mes de gener els estudiants reprendran novament les classes teòriques.

El CFGM de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència té per objectiu capacitar professionals per atendre els col·lectius de població més dependent, ja sigui en l'àmbit domiciliari o institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, sociosanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat, o bé derivant-los a altres serveis quan calgui.

Compartir:

Alumnes de primer curs del CFGM de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència