Renovació del concurs per a la gestió de la Xarxa Activa't

El Consell Comarcal d'Osona ha adjudicat de nou a la Fundació Assistencial d'Osona el concurs per a la gestió dels centres de la Xarxa Activa't d'Osona. La durada del contracte és d'un any, amb possibilitat de pròrroga d'un any més.


La FADO gestiona els centres de promoció de l'autonomia que formen part de la Xarxa d'Envelliment Actiu d'Osona (Xarxa Activa't) des de l'any 2013. Actualment, atén prop de 160 usuaris als municipis de Gurb, Olost, Sant Julià de Vilatorta, Santa Eugènia de Berga i Sant Quirze de Besora.

Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència

La Xarxa d'Envelliment Actiu d'Osona permet als municipis petits -que tenen equipaments per a persones grans però on el nombre d'usuaris no és suficient per justificar un centre de dia- poder oferir programes de prevenció, promoció de l'autonomia i atenció a la dependència.

La xarxa ofereix dues línies d'atenció, que tenen un objectiu general en comú: mantenir les capacitats de les persones el màxim de temps possible i en les seves millors condicions.

  • Programes de promoció de l'autonomia: Està dirigit a persones majors de 65 anys (en ocasions fins i tot menys), que estan en situació fràgil de salut, i/o amb precarietat pel que fa el suport de la xarxa social i que no tenen reconegut el grau de dependència. La seva finalitat és de promoure la capacitació i la prevenció per afavorir una vida independent
  • Programes d'atenció a la dependència: Està dirigit a persones amb grau de dependència reconegut i que necessiten suport per les activitats de la vida diària (AVD'S) i suport per als seus cuidadors informals i te doncs la finalitat de donar respostes a les situacions de dependència que poden presentar les persones grans i donar suport a les persones que en tenen cura.

Malgrat que els dos eixos atenen a perfils diversos, amb necessitats i desitjos diferents, es basen en un model d'atenció comú centrat en la persona, on el coneixement de la història de vida, desitjos i preferències són bàsics en l'atenció que els ofereix la Fundació.

Compartir: