CHV, FHSC, FHSJM i FADO gestionaran de forma conjunta i coordinada els seus centres d'Atenció a la Dependència

La reordenació dels equipaments d'Atenció a la Dependència és una de les actuacions més visibles fruit de l'aliança entre institucions per avançar en la integració i en la millora de la coordinació assistencial. Els 13 centres compartiran model d'atenció i una planificació conjuntes, amb una gestió integrada que fomentarà les sinèrgies per donar la millor atenció a les persones grans del territori.


El Consorci Hospitalari de Vic (CHV), la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic (FHSC), la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu (FHSJM) i la Fundació Assistencial d'Osona (FADO) han dut a terme una profunda reorganització dels seus centres d'Atenció a la Dependència.

Es tracta d'una de les principals mesures fruit de la integració de les estructures de gestió del CHV i la FHSC. La voluntat és reforçar aquest àmbit -un dels més perjudicats per la pandèmia- i potenciar una atenció més social i comunitària a les residències i centres de dia que gestionen a Osona. Una nova mirada que, alhora, ha d'ajudar a dignificar el sector i facilitar la incorporació de professionals.

Garantir una atenció millor i més sostenible

Aquesta visió de 360 graus de tots els serveis d'Atenció a la Dependència ha de permetre impulsar i consolidar el model d'atenció centrat en la persona, el treball en equip interdisciplinari, unificar i estandarditzar criteris i generar sinergies entre els diferents equipaments, persones i recursos amb què compten totes les institucions.

La finalitat és donar la millor atenció a les persones grans amb dependència i fer-ho, alhora, de la manera més eficient i eficaç possible. En el marc d'aquesta reorganització, els darrers mesos s'ha renovat bona part de l'equip directiu i tècnic de les residències i centres de dia de gent gran.

Els centres d'Atenció a la Dependència

Actualment, el CHV, la FHSC, la FHSJM i la FADO ja gestionen de forma conjunta i coordinada els següents centres i serveis:

  • Residència i centre de dia El Nadal de Vic (FHSC)
  • Residència i centre de dia Fundació Gallifa de Sant Hipòlit de Voltregà (FHSC)
  • SAIAR de Folgueroles (FHSC)
  • Residència Aura de Manlleu (CHV)
  • Centre de dia Josep Roqué de Manlleu (FHSJM)
  • Centre de dia Sant Jordi de Vic (FADO)
  • 5 centres de la Xarxa d'Espais Activa't (FADO)
Els nous lideratges de l'Àrea de Dependència del CHV-FHSC

Montse Solé

És la directora d'Atenció Intermèdia i Dependència del CHV i la FHSC des del maig de 2022. D'aquesta direcció d'àmbit en depenen les residències i centres de dia i també els hospitals de la Santa Creu de Vic i de Sant Jaume de Manlleu.

Montse Blasco

És la sotsdirectora de Dependència del CHV-FHSC des del mes de març de 2022. Assumeix un rol clau que ha de facilitar les sinergies i el desenvolupament d'un model d'atenció compartit i un treball integrat per a les residències i els centres de dia d'ambdues institucions. Havia estat directora de la residència El Nadal de Vic des del 2009.

Cristina Cernadas

Des de l'octubre, és la nova directora tècnica de la Residència i Centre de dia El Nadal de Vic, en substitució de Montse Blasco. Abans, havia estat al capdavant de la direcció tècnica de la Fundació Gallifa del 2004 al 2009 i del 2020 fins al 2022.

Imma Cantizano

Des del 19 de setembre, és la nova directora tècnica de la Residència Aura de Manlleu. Substitueix a Claude Protin, qui va dirigir la residència manlleuenca en les últimes dècades. Cantizano ha treballat quasi 30 anys a la FHSC. Entre el 2006 i el 2009 va ser la infermera responsable higienicosanitària de l'antiga residència de l'Hospital de la Santa Creu i, del 2009 fins al 2022, de la residència El Nadal de Vic.

Laia Galobardes

Des del 17 d'octubre, és la nova directora tècnica de la residència Fundació Gallifa, en substitució de Cristina Cernadas, i també la nova directora tècnica del Centre de dia Josep Roqué, en substitució de Claude Protin. S'ha incorporat al CHV-FHSC provinent de la residència Llar Ntra. Sra. Del Pilar de La Garriga, de la qual havia estat directora des del 2017.

Helena Güell

Des de l'1 d'octubre, és la coordinadora de tots els centres de dia que depenen del CHV, FHSC, FHSJM i FADO: una nova figura que dona cohesió als programes que es desenvolupen en aquest àmbit assistencial, en coordinació amb les directores tècniques de cada centre i amb la Sotsdirecció de Dependència. Güell compagina aquesta funció amb la direcció tècnica del centre de dia Sant Jordi de Vic.

Elisabet Escala

Coordinadora dels cinc centres de la xarxa d'Espais Activa't del Consell Comarcal d'Osona que gestiona la FADO, els quals ofereixen activitats i programes de suport per a persones grans. Es va incorporar el gener de 2021.

Sílvia Vila

És la directora tècnica del Servei d'Atenció Integral en l'Àmbit Rural (SAIAR) de Folgueroles, el centre d'atenció diürna per a persones grans del municipi, des del 2017. Psicòloga de formació, compta amb una llarga trajectòria a la FHSC, en concret a la Residència Fundació Gallifa.

Compartir: