Retorna a Osona la gestió del Servei d'Atenció Domiciliària

El dia 1 de desembre es farà efectiu el canvi d'empresa prestadora del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) a la comarca. Després de la finalització del contracte amb l'empresa actual Fundació S21, el Consorci d'Osona de Serveis Socials (COSS) ha delegat la gestió del SAD Osona a la Fundació Assistencial d'Osona (FADO).


El COSS ha escollit la Fundació Assistencial d'Osona (FADO) perquè és una de les entitats avalades per la Generalitat de Catalunya per prestar aquest servei, és a dir, està acreditada com a proveïdora del SAD a la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

A més, la FADO ja és coneixedora del model del servei d'atenció domiciliària a Osona perquè l'havia gestionat durant una dècada, del 2011 al 2021. Ara, recupera la gestió del servei a partir de l'1 de desembre de 2022 però amb una novetat molt important. Assumeix la gestió en el marc del procés d'integració de les empreses promotores de la FADO, que són el Consorci Hospitalari de Vic, la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic i la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu. La gestió del Servei d'Atenció Domiciliària a Osona per part de la FADO, per tant, s'encaixa en aquest procés de reestructuració de l'àrea de la dependència que està fent el CHV-FHSC-FHSJM. Una nova mirada que vetlla per reforçar l'àmbit d'atenció a les persones grans amb una visió més social i comunitària i, alhora, que permeti dignificar el sector i facilitar la incorporació de professionals.

Un SAD equitatiu per a tot el territori

El SAD Osona ha atès durant aquest 2022 a 646 persones dels 50 municipis d'Osona. L'any 2017, es va arribar a superar el llindar de 1000 persones ateses però a causa de la pandèmia el nombre d'usuaris de l'ajuda domiciliària a Osona va disminuir per la por que generaven els possibles contagis de la COVID-19.

Tot i el canvi de proveïdor, aquestes persones seguiran rebent ara la mateixa atenció per part de les treballadores familiars dins la franja horària establerta. Es tracta d'un servei que vol ser eficaç, eficient i equitatiu per a tots els habitants d'Osona, visquin on visquin. Però la distribució territorial osonenca i la dispersió de municipis i habitatges en complica la gestió i la sostenibilitat, en el marc d'un 'conveni estatal' que fixa els preus i no contempla la idiosincràsia de territoris concrets com el nostre.

La intenció és aprofitar aquesta nova etapa per reestructurar el servei, donar més estabilitat i evitar al màxim les rotacions de personal , així com millorar els canals d'informació i seguiment. Alhora, es revisarà el model de SAD per assegurar-ne la seva viabilitat organitzativa i la sostenibilitat econòmica i perquè continuï així essent una de les pedres angulars de l'atenció comunitària a la comarca que ha de fer possible assolir, entre altres fites, el desig de les persones de continuar vivint a casa seva i en el seu entorn, mantenint el control sobre les seves pròpies vides.

La FADO, ara, sota el paraigües del CHV-FHSC

La Fundació Assistencial d'Osona és una institució sense ànim de lucre, experta i professionalitzada en l'atenció personal i social, principalment al col·lectiu de la gent gran. Va néixer l'any 2011 a partir de la col·laboració de tres entitats osonenques molt arrelades a la comarca: la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu i la Fundació Alfons Carbonell "El Cedre".

La FADO va ser l'adjudicatària del concurs públic del Consell Comarcal d'Osona el 2011 i va gestionar el SAD durant una dècada. A principis de 2021, el Consell Comarcal / Consorci d'Osona de Serveis Socials va fer una encomana de gestió del servei a la Fundació S21 -empresa que pertany al Consorci de Salut i Social de Catalunya, organisme de titularitat pública però amb poc coneixement de la realitat osonenca- amb la subrogació de les treballadores que es va fer efectiva l'1 de març de 2021.

Ara, la Fundació Assistencial d'Osona reprèn la gestió del servei a partir de l'1 de desembre de 2022. Es vol avançar per oferir un ventall de prestacions i serveis flexibles i diversificats, i treballar cada vegada més de forma compartida amb els altres agents que intervenen a domicili per fer possible una atenció realment integral i integrada. Per exemple, des del Consorci d'Osona de Serveis Socials ja s'està estudiant que es puguin fer de forma conjunta a domicili les valoracions dels serveis SAD i BAT en les persones amb graus 2 i 3 de dependència.

Compartir: