El Centre de dia Sant Jordi estudia com acompanyar els usuaris mitjançant un assistent de veu intel·ligent

El centre vigatà ha participat en una prova pilot per avaluar l'impacte de l'ús dels dispositius 'Alexa', que responen a peticions verbals. Aquesta eina s'ha aplicat en tres àmbits diferents: activitats físiques, d'orientació i espiritualitat.


Els mesos de novembre i desembre, el Centre de dia Sant Jordi va liderar una prova pilot que va consistir en la incorporació de dispositius de veu 'Alexa', amb l'objectiu d'acompanyar les persones usuàries i facilitar la tasca del personal assistencial mitjançant dispositius de veu.

Actualment, el centre vigatà ofereix una gran varietat d'activitats i propostes, totes elles enfocades a la demanda dels usuaris i al seu benestar. Durant cinc setmanes, una quarantena d'usuaris van participar en activitats físiques (exercicis respiratoris, de manteniment articular i de reforç muscular), orientatives (situar-se en l'espai i el temps) i d'espiritualitat (pregàries) amb el suport de diverses professionals (fisioterapeutes, gerocultores, terapeuta ocupacional, responsable higienicosanitària), que van fer el seguiment de la seva interacció amb els assistents de veu.

Les dades extretes a través d'aquest estudi serviran per avaluar l'impacte de l'ús dels dispositius 'Alexa' al centre de dia, veure el grau d'utilitat d'aquests aparells, determinar la comprensió i el nivell de satisfacció dels participants, així com per conèixer les característiques sociodemogràfiques i clíniques dels usuaris, entre d'altres. La recollida de dades s'ha fet a través de qüestionaris, que s'han passat abans i després de les activitats amb l''Alexa'.

En l'estudi, hi han participat tots els usuaris del Centre de dia que n'han volgut formar part de manera voluntària. En van quedar excloses totes aquelles persones que presenten un grau de deteriorament sensorial o cognitiu avançat que no els permet seguir les instruccions de les activitats amb l'assistent de veu intel·ligent.

La implantació d'aquest sistema ha estat impulsada pel Centre de dia Sant Jordi amb el suport de professionals de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, el Consorci Hospitalari de Vic i la Fundació Assistencial d'Osona. L'empresa YASYT Robotics, la mateixa companyia que va instal·lar els dispositius a la residència El Nadal de Vic, també ha col·laborat en el seguiment de les activitats i ha donat suport als professionals durant el temps que s'ha dut a terme l'estudi.

Compartir: