Judit Vila i Montserrat Melgosa, noves coordinadores del SAD

L’equip del Servei d'Atenció Domiciliària de la FADO està format per la directora d'Àmbit Comunitari d'Atenció a la Dependència, les coordinadores dels equips territorials i les treballadores familiars.


La Fundació Assistencial d'Osona ha adjudicat dues places de coordinadora del Servei d'Atenció Domiciliària a Judit Vila González i Montserrat Melgosa Valls. Juntament amb les altres 2 coordinadores, la seva feina consisteix en valorar les necessitats d'atenció de les persones usuàries, coordinar els diferents professionals que hi intervenen (treballadores familiars i de neteja de la llar) i dur a terme la planificació personalitzada dels serveis i de l'atenció als domicilis.

Judit Vila González és terapeuta ocupacional i tècnica d'Integració Social. Natural de Torelló, ha treballat a la Fundació Sant Tomàs, com a coordinadora del Servei d'acompanyament a la vida independent de la Fundació Sant Tomàs, i com a Auxiliar Tècnica Educativa al centre ocupacional i a Llars Clarella. Es va incorporar a la FADO el 27 de febrer de 2023.

Montserrat Melgosa Valls és terapeuta ocupacional i tècnica d'Integració Social. Ha treballat com a Auxiliar Tècnica Educativa i com a Integradora Social en diferents residències i centres de dia de la província de Lleida, d'on és procedent. Va realitzar una part de les pràctiques del Grau de Teràpia Ocupacional a l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic. Es va incorporar a la FADO el 2 de març de 2023.

A totes dues, els volem desitjar molts encerts en la seva nova responsabilitat.

Com s'organitzen els equips del SAD?

El Servei d'Atenció Domiciliària atén les necessitats bàsiques, tant personals com domèstiques, d'aquelles persones que es troben en situació de dependència o de manca d'autonomia. El serveis es presten, bàsicament, a la llar de la persona o de la seva família, i poden tenir caràcter assistencial, preventiu, socioeducatiu i/o rehabilitador, si s'escau.

Actualment, el SAD atén 545 persones de pràcticament tots els municipis d'Osona i s'organitza per zones territorials. Cada equip està format per les treballadores familiars i la coordinadora cap d'equip.

Nova etapa al SAD Osona

Com sabeu, des del desembre de 2022 la Fundació Assistencial d'Osona (FADO) torna a prestar el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) a la comarca. La FADO és una institució experta en aquest model d'atenció, que havia gestionat del 2011 al 2021. Ara, la gestió del servei s'assumeix en el marc l'Àrea de Dependència compartida entre el Consorci Hospitalari de Vic, la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu i la pròpia FADO. Una nova etapa, en la qual volem seguir donant la millor atenció a les persones usuàries, perquè tinguin una bona qualitat de vida sense haver de deixar casa seva i el seu entorn.

Compartir:

Judit Vila González
Montserrat Melgosa Valls