Consulta la Política de Qualitat de la FADO

A la FADO tenim establerta una Política de Qualitat que intenta en tot moment que sigui coherent amb la seva filosofia de treball i que estigui alineada amb la seva missió i valors.


La Política de Qualitat explicita el compromís de complir els requisits de qualitat que emanen de la seva Missió, i que estableixen un marc de com actuar, estar i treballar, orientant les propostes, decisions, actituds i comportaments i sent un punt de referència per a tot el personal.

La Política de Qualitat fixa les directrius fonamentals per definir i garantir la qualitat dels nostres serveis, així com el compliment dels requisits legals, normatius i dels grups d'interès, és coneguda per tot el personal de la FADO i es revisa de manera periòdica.

Les directrius fonamentals per garantir la qualitat dels nostres serveis són:

  • Consolidar la gestió de qualitat total i orientar-nos a les persones usuàries, identificant les seves necessitats, detectant els aspectes de satisfacció / insatisfacció de l'assistència i establint una organització en funció de les seves necessitats, en el marc d'una assistència professional i de qualitat.
  • Que el propòsit final de totes les nostres actuacions i serveis sigui pel manteniment i/o millora de les capacitats, de la qualitat de vida i benestar de les persones usuàries.
  • El tracte personalitzat i el respecte pels drets, valors i preferències de la persona, promovent la seva participació.
  • Procurar que els nostres professionals adquireixin les competències necessàries per al correcte exercici de les seves funcions. Incentivant la motivació dels professionals, la confidencialitat i el treball en equip i la formació continuada.

La comunicació de la Política de Qualitat es realitza de forma externa a través de la web corporativa de FADO, i a la memòria anual d'activitat de FADO. I es comunica de forma interna, a través de la intranet i dels aplicatius de missatgeria.

Compartir: